Договір публічної оферти

Договір публічної оферти
на туристичне обслуговування, замовлене на сайті https://han-tengry.com.ua

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю фірма туристична «Хан-Тенгри», в особі директра Щепанова Дениса Юрійовича, що діє на підставі статуту (надалі – Виконавець) усім фізичним особам, які замовляють туристичні послуги на сайті https://han-tengry.com.ua і містить всі істотні умови договору на туристичне обслуговування.
Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Туристом і Виконавцем та засвідчує факт його укладання. Вчинення будь-якою особою (надалі іменованим – Турист) дій по замовленню туристичних послуг за допомогою інтернет-ресурсу https://han-tengry.com.ua , свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти.

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Веб-сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, що належить Виконавцю та розміщений в мережі Інтернет за адресою https://han-tengry.com.ua
1.2. Договір оферти — це договір на туристичне обслуговування між Виконавцем і Туристом, який укладається шляхом акцепту оферти.
1.3. Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій Туристом, що виражають намір скористатися веб-сайтом Виконавця для оформлення його послуг.
1.4. Турист — Користувач, який здійснив акцепт оферти.
1.5. Учасник подорожі, замовник туристичних послуг – Турист.
1.6. Замовлення — запит Туриста на отримання туристичного обслуговування згідно обраних на Веб-сайті туристичних послуг.
1.7. Користувач — дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем.
1.8. Виконавець — ТОВ фірма туристична «Хан-Тенгри» яка на законних підставах публікує ціни та умови надання туристичного обслуговування на Веб-сайті.
1.9. Туристична послуга — послуга перевезення, розміщення в готелі або кемпінгу та інші послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції, проведення майстер-класу, тощо).

Повний текст договору знаходиться тут